Tips & tricks: AutoCAD

AutoCAD: objecten worden niet afgedrukt

Objecten (lijnen) zijn wel op het scherm te zien maar worden om één of andere reden niet afgedrukt op papier (of zijn niet zichtbaar in je pdf-bestand)?

Het eerste waar je dan aan denkt zijn de lagen, maar blijkbaar zijn er geen lagen uitgezet (OFF) of bevroren (FREEZE).

Er is dus elders een probleem ...

Mogelijke oplossingen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

Objecten zijn op de laag Defpoints getekend.

Objecten op deze laag kunnen en worden dan niet afgedrukt. De laag defpoints wordt door AutoCAD zelf aangemaakt en gebruikt voor de maatlijn-objecten.

Sommige AutoCAD-gebruikers tekenen er dan objecten op die ze niet willen afdrukken, zoals hulplijnen en viewports.

De laag waarop de objecten zijn getekend heeft de eigenschap "do not plot".

Dit is te zien in de Layer Properties Manager. Command:LAYER <enter>.

In de regel van de betreffende laag staat achterin de kolom plot. Hierin wordt met een printer-icon aan gegeven of de laag wordt afgedrukt of juist niet.

Opmerking:

Een ander veel voorkomend probleem is dat alleen bepaalde bijschrifften (annotations) niet op de afdruk verschijnen. Ditl heeft dan meestal te maken met de ingestelde annotation scale.

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 - Fax: +32 (0)3 281 62 11 -

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387

BTW-nummer: BE 0456.352.435