Tips & tricks: AutoCAD

AutoCAD: rekenen binnen AutoCAD

Het gebeurt wel vaker dat er een berekening nodig is alvorens we weten welke lengte, oppervlakte of aantal we nodig hebben.
Om dit te doen zijn er 2 mogelijkheden. We kunnen gebruik maken van het commando cal binnen autocad of van de standaard rekenmachine van windows.

Methode: Cal '.

Dit commando laat toe om tijdens het tekenen een formule in te voegen in plaats van een waarde. Wanneer je bijvoorbeeld een lijn wil tekenen dat 3 maal de lengte van een raam is kan je in plaats van eerst je berekening te maken en dan de oplossing in te geven onmiddellijk de berekening invoegen.

Om dit te illustreren wordt de werkwijze opgeven om een lijn te tekenen van punt (0,0) naar rechts met een lengte van 3 maal 255mm.

Je typt l (verkort voor line) en bevestigen. Hierna voer je 0,0 in. Dit om aan te geven dat de lijn moet starten op het nulpunt van het blad.

We krijgen volgende vraag:
Specify next point or [Undo]:

Hier typ je 'cal en bevestig. Het teken ' is om aan te geven dat je het commando transparant wil uitvoeren. Met andere woorden dat je een opdracht binnen een opdracht wil uitvoeren.

Wanneer je nu 3*255 intypt (met je muis naar rechts wijzen en ortho -F8- aanzetten) en bevestigt krijg je een lijn van 0,0 tot 0,765.

Getest in AutoCAD 14

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 - Fax: +32 (0)3 281 62 11 -

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387

BTW-nummer: BE 0456.352.435