Tips & tricks: AutoCAD

AutoCAD: naar andere tekeningbestanden verwijzen (deel 2)

Gegevens koppelen en insluiten (OLE)

Met de Microsoft Windows-functie OLE (Object Linking and Embedding - objecten koppelen en insluiten) kunt u gegevens van de ene naar de andere toepassing kopiëren of verplaatsen, en de gegevens in de oorspronkelijke toepassing blijven bewerken.

OLE (object linking and embedding - objecten koppelen en insluiten) is een Windows-functie waarmee gegevens uit verschillende toepassingen kunnen worden gecombineerd in één document. U kunt bijvoorbeeld een Adobe PageMaker-layout maken die een AutoCAD-tekening bevat, of een AutoCAD-tekening maken waarin een Microsoft Excel-werkblad geheel of gedeeltelijk opgenomen is.

OLE-objecten importeren

Gebruik een van de volgende methodes om gegevens uit een andere toepassing als een OLE-object in te voegen:

  • Kopieer of knip gegevens uit een bestaand bestand en plak ze in de tekening.
  • Importeer een bestaand bestand dat in een andere toepassing gemaakt is.
  • Open een andere toepassing vanuit de tekening en maak de gegevens die u wilt gebruiken.

Wanneer u de gegevens invoegt, geeft u een invoegpositie op.

Standaard wordt het OLE-object weergegeven met een kader dat niet geplot is. OLE-objecten zijn ondoorzichtig en worden als ondoorzichtig geplot; ze verbergen objecten erachter. OLE-objecten ondersteunen tekenvolgorde. U kunt op twee manieren bepalen hoe OLE-objecten worden weergegeven:

  • Stel de systeemvariabele OLEHIDE in om te bepalen of alle OLE-objecten in het papierkader, het werkvlak of in beide worden weergegeven.
  • U kunt een laag uitschakelen of bevriezen zodat OLE-objecten op die laag niet worden weergegeven.

Wanneer er OLE-objecten met tekst worden afgedrukt, benadert de tekstgrootte de grootte van de tekst in de brontoepassing.

Opmerking: OLE-objecten in tekeningen worden niet weergegeven of geplot in referentietekeningen of blokverwijzingen.

Opdrachten

INSERTOBJ
In dit dialoogvenster kunt u een gekoppeld of ingesloten object invoegen.

OLELINKS
Hiermee kunt u OLE-koppelingen bijwerken, wijzigen en opheffen.

OLESCALE
Hiermee bepaalt u de omvang, schaal en andere eigenschappen van een geselecteerd OLE-object.

OPTIONS
Hiermee past u de programmainstellingen aan.

PASTESPEC
Met deze optie plakt u objecten van het Klembord in de actieve tekening en beheert u de gegevensindeling.

Systeemvariabelen

MSOLESCALE
Deze systeemvariabele bepaalt de grootte van een OLE-object met tekst dat in een werkvlak geplakt wordt.

OLEHIDE
Deze systeemvariabele bepaalt de weergave en het plotten van OLE-objecten.

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 - Fax: +32 (0)3 281 62 11 -

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387

BTW-nummer: BE 0456.352.435