Tips & tricks: AutoCAD

AutoCAD: naar andere tekeningbestanden verwijzen (deel 3)

OLE-objecten uit tekeningen exporteren

Met de Microsoft Windows-functie OLE (Object Linking and Embedding - objecten koppelen en insluiten) kunt u gegevens van de ene naar de andere toepassing kopiëren of verplaatsen, en de gegevens in de oorspronkelijke toepassing blijven bewerken.

OLE (object linking and embedding - objecten koppelen en insluiten) is een Windows-functie waarmee gegevens uit verschillende toepassingen kunnen worden gecombineerd in één document. U kunt bijvoorbeeld een Adobe PageMaker-layout maken die een AutoCAD-tekening bevat, of een AutoCAD-tekening maken waarin een Microsoft Excel-werkblad geheel of gedeeltelijk opgenomen is.

OLE-objecten importeren

U kunt een aanzicht van een tekening koppelen aan of insluiten in een andere toepassing die OLE ondersteunt.

Aanzichten koppelen aan andere documenten

Een tekening kan een brondocument zijn dat is gekoppeld aan een of meer documenten in andere toepassingen. Met de opdracht COPYLINK wordt het aanzicht in het actieve venster naar het Klembord gekopieerd. U kunt het aanzicht vervolgens in het doeldocument plakken.

Als u een aanzicht zonder naam in een document plakt, krijgt het aanzicht een naam toegewezen zoals OLE1. Als u de tekening vervolgens afsluit, wordt u gevraagd om de wijzigingen op te slaan in het aanzicht met de nieuwe naam. U moet de tekening opslaan om de koppeling tot stand te brengen en het aanzicht als OLE1 op te slaan.

Tekeningobjecten in andere documenten insluiten

U kunt objecten selecteren en ze insluiten in documenten die door andere toepassingen gemaakt zijn. Wanneer u objecten insluit, wordt er een kopie van de geselecteerde objecten in het doeldocument geplaatst. Als u AutoCAD gebruikt om het OLE-object vanuit het doeldocument te bewerken, wordt het object niet in de oorspronkelijke tekening bijgewerkt.

Procedure

Objecten in een ander document insluiten

 1. Klik op menu Edit > Copy.
 2. Selecteer in het tekengebied de objecten die u wilt insluiten, en druk vervolgens op ENTER.
  De geselecteerde objecten worden naar het Klembord gekopieerd.
 3. Start de doeltoepassing en open een nieuw of bestaand document.
 4. Plak de inhoud van het Klembord in het document. Volg hierbij de instructies van de doeltoepassing voor het insluiten van de Klembord-inhoud.

Een aanzicht aan een ander document koppelen

 1. Sla de tekening die u wilt koppelen op, zodat deze een naam heeft.
 2. Selecteer een venster als er meerdere vensters worden weergegeven.
 3. Typ copylink achter de opdrachtprompt.
 4. Open een nieuw of bestaand document in de doeltoepassing.
 5. Plak de inhoud van het Klembord in het document. Volg hierbij de procedures van de toepassing voor het invoegen van gekoppelde gegevens. Het ingevoegde OLE-object wordt weergegeven in het document en kan via de doeltoepassing vanuit AutoCAD worden bewerkt.

Opdrachten

COPYCLIP
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd.

COPYLINK
Hiermee wordt het huidige aanzicht naar het klembord gekopieerd om een koppeling met andere OLE-toepassingen te maken.

CUTCLIP
Hiermee worden geselecteerde objecten naar het klembord gekopieerd en uit de tekening verwijderd.

INSERTOBJ
In dit dialoogvenster kunt u een gekoppeld of ingesloten object invoegen.

OLELINKS
Hiermee kunt u OLE-koppelingen bijwerken, wijzigen en opheffen.

Systeemvariabelen

WMFBKGND
Deze systeemvariabele bepaalt de weergave van de achtergrond wanneer objecten in WMF-indeling (Windows-metabestand) worden ingevoegd.

WMFFOREGND
Deze systeemvariabele bepaalt de voorgrondkleur wanneer objecten in WMF-indeling (Windows-metabestand) worden ingevoegd.

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 - Fax: +32 (0)3 281 62 11 -

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387

BTW-nummer: BE 0456.352.435