Tips & tricks: AutoCAD

Haal meer informatie uit uw tekening met Polylines

Wanneer men vraagt aan CAD-gebruikers wat het verschil is tussen Polylines en Lines, dan merkt men dat hierover weinig geweten is. Nochtans kan men veel extra informatie halen uit Polylines ivm Lines.

Haal meer informatie uit uw tekening met Polylines

Herkennen van Polylines

Men kan een polyline visueel snel herkennen wanneer men een object selecteert en deze licht in zijn geheel op.

Om echt zeker te zijn hiervan dient men een object te selecteren en er de Properties van op te vragen. (rechtermuisklik — Properties)

Wanneer men aparte lijnen heeft en men wenst deze samen te voegen, dan dient men deze allemaal te selecteren, en de functie JOIN uit te voeren of J + ENTER

Wanneer men een polyline wenst op te splitsen in aparte lijnen, dan dient men de polyline te selecten, en de functie EXPLODE uit te voeren of X + ENTER

Extra gegevens van Polylines weergeven

Polylines hebben extra properties, waaronder Area (oppervlakte) en Length (omtrek), eigenschappen die men veel nodig heeft op bvb grondplannen.

De gegevens blijvend weergeven op de tekening.

Hiervoor kan men gebruik maken van het commando FIELD, deze gedraagt zich vergelijkbaar met een tekstveld.

Wanneer u de figuur wijzigt zal de waarde in de tekstveld met grijze achtergrond tijdens bepaalde commando’s updaten. Het commando FIELDEVAL regelt dit.

Field aanpassen nadat u het geplaatst heeft

Dubbelkik op het field, selecteer de tekst, rechtermuisklik en kies voor Edit Field

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 - Fax: +32 (0)3 281 62 11 -

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387

BTW-nummer: BE 0456.352.435